In prijs verlaagd! Veterinair ziektekundig woordenboek Bekijk groter

Veterinair ziektekundig woordenboek

BM-9789080904101

Nieuw product

Dit boek kan beschadigd zijn en/of als recensie exemplaar gebruikt voor de boekbespreking in DIER-EN-ARTS. Als u dit product bestelt is het niet mogelijk deze na ontvangst te retourneren. Alle boeken komen rechtstreeks bij de uitgever vandaan.

Meer details

Waarschuwing: beperkte voorraad

€20,00 incl. btw

-€19,00

€39,00 incl. btw

Meer informatie

In dit woordenboek worden niet alleen veel basisbegrippen uit de ziektekunde gedefinieerd, maar er
worden ook, veelal korte, beschrijvingen gegeven van een groot aantal aandoeningen, vooral bij
huisdieren.

Er bestaan voor de naamgeving van ziekten geen strakke richtlijnen. Vaak verwijzen de namen naar
één of meer kenmerken van de ziekte. Het komt nogal eens voor, dat de naam van een ziekte
betrekking heeft op slechts één aspect of uitingsvorm ervan. Het is verre van uitzonderlijk dat een
naam in de loop van de tijd verandert, meestal door toegenomen kennis van en inzicht in de aard, de
oorzaak en het verloop van de ziekte. Oudere namen kunnen achterhaald zijn.

Bij veel ziektenamen komen één of meer synoniemen voor. Dat komt vaak doordat verschillende
namen op verschillende aspecten van de ziekte betrekking hebben. Ten behoeve van de gebruiks
vriendelijkheid zijn in dit woordenboek veel synoniemen vermeld, niet alleen bij de beschrijving van
de ziekten, maar ook als ingangen met vaak “zie verwijzingen”.

De voor de samenstelling van dit woordenboek vereiste kennis van de veterinaire ziektekunde is voor
een groot deel verkregen tijdens de opleiding tot dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde te
Utrecht en daarna tijdens een langdurige aanstelling bij het Pathologisch Instituut, later Vakgroep
Pathologie, van dezelfde Faculteit. Daarnaast zijn diverse boeken en veel artikelen geraadpleegd, met
name uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift.